zeit*raum – www.liv-pluto.blogspot.com

instagram: liviagnos und livpluto.valokuva

facebook: liviagnos

 

Stephan Perrinjaquet aka Dollar Mambo – https://soundcloud.com/dollar_mambo

 

Misterioso - https://soundcloud.com/misteriosomusic

 

Raum für zeitgenössiche Kunst Benzeholz, Meggen - https://www.benzeholz.ch/

 

Museum Bruder Klaus, Sachseln - https://museumbruderklaus.ch

 

Schloss Gleina, Sachsen-Anhalt D - https://www.schlossgleina.com

 

Zsuzsa's Galerie, Adligenswil - https://zsuzsas-galerie.ch

 

Galerie Vitrine, Luzern - https://www.galerie-vitrine.ch

 

Galerie Sunaba, Osaka – http://sunabagallery.com/index.html

 

Arcadia, Genève – https://arcadiameubles.ch/en/expo-livia-gnos/

 

Amt für Kultur, Zug – www.zug.ch

 

Kunsthaus Zug – www.kunsthauszug.ch

 

Kunstmuseum Luzern – www.kunstmuseumluzern.ch

 

Haus für Kunst Uri, Altdorf – www.hausfuerkunsturi.ch

 

Galerie Carla Renggli, Zug – www.galerie-carlarenggli.ch

 

Kunstverein Tiergarten Galerie Nord, Berlin – www.kunstverein-tiergarten.de

 

Eracom, Ecole romande d'arts et de communication, Lausanne – http://www.eracom.ch/accueil.html

 

ECAV, Ecole cantonale d'art du Valais, Sierre – http://www.ecav.ch/fr/ 

HEAD, Haute Ecole d'Art et de Design, Genève – head.hesge.ch


 

European Space Agency, Observing the Earth – www.esa.int

 

 

 

Gestaltung dieser Webseite / Création de ce site: Ada Schürmann, Luzern – www.adasoffice.ch